LÄÄKEKORVAUSLASKURI

Lääkkeet, hinnat, korvaukset

VALITTU VALMISTE JA VAIHTOEHDOT

VALITSE OIKEA KELA-KORVAUSTIETO

HUOM! 1.1.2016 alkaen Kela-korvausta saa vasta vuosittaisen 50 euron alkuomavastuun täytyttyä. Alkuomavastuu koskee 18 vuotta täyttäneitä. Jäljellä olevan alkuomavastuun voi tarkistaa Kelan asiointipalvelusta.
VALMISTEEN
NIMI
  PAKKAUKSEN HINTA * KELA-KORVAUS ** HINTA KORVATTUNA ***
INNOVAIR NEXTHALER 200/6 mikrog/annos inhal jauhe 120 annosta (Chiesi Pharma AB) Reseptilääke  58,01 € 23,20 €
Peruskorvaus 40 %
34,81 €
VAIHTOKELPOISET VALMISTEET
INNOVAIR NEXTHALER 200/6 mikrog/annos inhal jauhe 120 annosta (Chiesi Pharma AB) Reseptilääke  58,01 € 23,20 €
Peruskorvaus 40 %
34,81 €
INNOVAIR NEXTHALER 200/6 mikrog/annos inhal jauhe 120 annosta (Paranova Oy) Reseptilääke  57,69 € 23,08 €
Peruskorvaus 40 %
34,61 €

VALITTU VALMISTE JA VAIHTOEHDOT

VALITSE OIKEA KELA-KORVAUSTIETO

HUOM! 1.1.2016 alkaen Kela-korvausta saa vasta vuosittaisen 50 euron alkuomavastuun täytyttyä. Alkuomavastuu koskee 18 vuotta täyttäneitä. Jäljellä olevan alkuomavastuun voi tarkistaa Kelan asiointipalvelusta.
VALMISTEEN TIEDOT INNOVAIR NEXTHALER 200/6 mikrog/annos inhal jauhe 120 annosta (Chiesi Pharma AB)
PAKKAUKSEN HINTA * 58,01 €
KELA-KORVAUS ** 23,20 €
Peruskorvaus 40 %
HINTA KORVATTUNA *** 34,81 €
VASTAAVAT VAIHTOKELPOISET VALMISTEET
VALMISTEEN TIEDOT INNOVAIR NEXTHALER 200/6 mikrog/annos inhal jauhe 120 annosta (Chiesi Pharma AB)
PAKKAUKSEN HINTA * 58,01 €
KELA-KORVAUS ** 23,20 €
Peruskorvaus 40 %
HINTA KORVATTUNA *** 34,81 €
VALMISTEEN TIEDOT INNOVAIR NEXTHALER 200/6 mikrog/annos inhal jauhe 120 annosta (Paranova Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 57,69 €
KELA-KORVAUS ** 23,08 €
Peruskorvaus 40 %
HINTA KORVATTUNA *** 34,61 €

* Hinta sisältää reseptikohtaisen toimitusmaksun 2,39 € (antibioottimikstuuroilla 4,24 € sisältäen veden lisäyksen). Toimitettaessa useampia pakkauksia kerralla maksu peritään vain kerran.
(Valtioneuvoston asetus lääketaksasta 17.10.2013/713 3 § ja 4 §)

** Korvauksen saaminen edellyttää vuosittaisen alkuomavastuun täyttymistä. Kela-korvaus lasketaan pääsääntöisesti valmisteen hinnasta. Mikäli valmisteen hinta on korkeampi kuin sille asetettu viitehinta, viitehinnan ylittävästä osuudesta ei makseta korvausta.

*** 100-prosenttisesti korvattavilla valmisteilla hinta on kiinteä 4,5 € (reseptikohtainen omavastuuosuus).

Korvauksen saamisen edellytyksenä on, että lääke on määrätty sairauden hoitoon
ja että korvauksen saamisen muut ehdot täyttyvät.