LÄÄKEKORVAUSLASKURI

Lääkkeet, hinnat, korvaukset

VALITTU VALMISTE JA VAIHTOEHDOT

VALITSE OIKEA KELA-KORVAUSTIETO

HUOM! 1.1.2016 alkaen Kela-korvausta saa vasta vuosittaisen 50 euron alkuomavastuun täytyttyä. Alkuomavastuu koskee 18 vuotta täyttäneitä. Jäljellä olevan alkuomavastuun voi tarkistaa Kelan asiointipalvelusta.
VALMISTEEN
NIMI
  PAKKAUKSEN HINTA * KELA-KORVAUS ** HINTA KORVATTUNA ***
MONTELUKAST KRKA 10 mg tabl, kalvopääll 100 fol (KRKA Finland Oy) Reseptilääke  10,21 € 4,08 €
Peruskorvaus 40 %
6,13 €
VAIHTOKELPOISET VALMISTEET
MONTELUKAST KRKA 10 mg tabl, kalvopääll 100 fol (KRKA Finland Oy) Reseptilääke  10,21 € 4,08 €
Peruskorvaus 40 %
6,13 €
MONTELUKAST ORION 10 mg tabl 98 fol (Orion Oyj) Reseptilääke  10,70 € 4,28 €
Peruskorvaus 40 %
6,42 €
MONTELUKAST RATIOPHARM 10 mg tabl, kalvopääll 98 fol (Teva Finland Oy) Reseptilääke  10,21 € 4,08 €
Peruskorvaus 40 %
6,13 €
MONTELUKAST SANDOZ 10 mg tabl, kalvopääll 100 fol (Sandoz/Novartis Finland Oy) Reseptilääke  8,20 € 3,28 €
Peruskorvaus 40 %
4,92 €
SINGULAIR 10 mg tabl, kalvopääll 98 fol (Organon Finland ) Reseptilääke  97,25 € 4,28 €
Peruskorvaus 40 %
92,97 €

VALITTU VALMISTE JA VAIHTOEHDOT

VALITSE OIKEA KELA-KORVAUSTIETO

HUOM! 1.1.2016 alkaen Kela-korvausta saa vasta vuosittaisen 50 euron alkuomavastuun täytyttyä. Alkuomavastuu koskee 18 vuotta täyttäneitä. Jäljellä olevan alkuomavastuun voi tarkistaa Kelan asiointipalvelusta.
VALMISTEEN TIEDOT MONTELUKAST KRKA 10 mg tabl, kalvopääll 100 fol (KRKA Finland Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 10,21 €
KELA-KORVAUS ** 4,08 €
Peruskorvaus 40 %
HINTA KORVATTUNA *** 6,13 €
VASTAAVAT VAIHTOKELPOISET VALMISTEET
VALMISTEEN TIEDOT MONTELUKAST KRKA 10 mg tabl, kalvopääll 100 fol (KRKA Finland Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 10,21 €
KELA-KORVAUS ** 4,08 €
Peruskorvaus 40 %
HINTA KORVATTUNA *** 6,13 €
VALMISTEEN TIEDOT MONTELUKAST ORION 10 mg tabl 98 fol (Orion Oyj)
PAKKAUKSEN HINTA * 10,70 €
KELA-KORVAUS ** 4,28 €
Peruskorvaus 40 %
HINTA KORVATTUNA *** 6,42 €
VALMISTEEN TIEDOT MONTELUKAST RATIOPHARM 10 mg tabl, kalvopääll 98 fol (Teva Finland Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 10,21 €
KELA-KORVAUS ** 4,08 €
Peruskorvaus 40 %
HINTA KORVATTUNA *** 6,13 €
VALMISTEEN TIEDOT MONTELUKAST SANDOZ 10 mg tabl, kalvopääll 100 fol (Sandoz/Novartis Finland Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 8,20 €
KELA-KORVAUS ** 3,28 €
Peruskorvaus 40 %
HINTA KORVATTUNA *** 4,92 €
VALMISTEEN TIEDOT SINGULAIR 10 mg tabl, kalvopääll 98 fol (Organon Finland )
PAKKAUKSEN HINTA * 97,25 €
KELA-KORVAUS ** 4,28 €
Peruskorvaus 40 %
HINTA KORVATTUNA *** 92,97 €

* Hinta sisältää reseptikohtaisen toimitusmaksun 2,39 € (antibioottimikstuuroilla 4,24 € sisältäen veden lisäyksen). Toimitettaessa useampia pakkauksia kerralla maksu peritään vain kerran.
(Valtioneuvoston asetus lääketaksasta 17.10.2013/713 3 § ja 4 §)

** Korvauksen saaminen edellyttää vuosittaisen alkuomavastuun täyttymistä. Kela-korvaus lasketaan pääsääntöisesti valmisteen hinnasta. Mikäli valmisteen hinta on korkeampi kuin sille asetettu viitehinta, viitehinnan ylittävästä osuudesta ei makseta korvausta.

*** 100-prosenttisesti korvattavilla valmisteilla hinta on kiinteä 4,5 € (reseptikohtainen omavastuuosuus).

Korvauksen saamisen edellytyksenä on, että lääke on määrätty sairauden hoitoon
ja että korvauksen saamisen muut ehdot täyttyvät.