LÄÄKEKORVAUSLASKURI

Lääkkeet, hinnat, korvaukset

VALITTU VALMISTE JA VAIHTOEHDOT

VALITSE OIKEA KELA-KORVAUSTIETO

HUOM! 1.1.2016 alkaen Kela-korvausta saa vasta vuosittaisen 50 euron alkuomavastuun täytyttyä. Alkuomavastuu koskee 18 vuotta täyttäneitä. Jäljellä olevan alkuomavastuun voi tarkistaa Kelan asiointipalvelusta.
VALMISTEEN
NIMI
  PAKKAUKSEN HINTA * KELA-KORVAUS ** HINTA KORVATTUNA ***
LOMUDAL 40 mg/ml silmätipat, liuos, kerta-annos 20x0,35 ml (STADA Nordic) Itsehoitolääke  18,25 € ei korvausta 18,25 €
VAIHTOKELPOISET VALMISTEET
LECROLYN 40 mg/ml silmätipat, liuos, kerta-annos 20x0,2 ml (Santen Oy) Itsehoitolääke  18,25 € ei korvausta 18,25 €
LOMUDAL 40 mg/ml silmätipat, liuos, kerta-annos 20x0,35 ml (STADA Nordic) Itsehoitolääke  18,25 € ei korvausta 18,25 €

VALITTU VALMISTE JA VAIHTOEHDOT

VALITSE OIKEA KELA-KORVAUSTIETO

HUOM! 1.1.2016 alkaen Kela-korvausta saa vasta vuosittaisen 50 euron alkuomavastuun täytyttyä. Alkuomavastuu koskee 18 vuotta täyttäneitä. Jäljellä olevan alkuomavastuun voi tarkistaa Kelan asiointipalvelusta.
VALMISTEEN TIEDOT LOMUDAL 40 mg/ml silmätipat, liuos, kerta-annos 20x0,35 ml (STADA Nordic)
PAKKAUKSEN HINTA * 18,25 €
KELA-KORVAUS ** ei korvausta
HINTA KORVATTUNA *** 18,25 €
VASTAAVAT VAIHTOKELPOISET VALMISTEET
VALMISTEEN TIEDOT LECROLYN 40 mg/ml silmätipat, liuos, kerta-annos 20x0,2 ml (Santen Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 18,25 €
KELA-KORVAUS ** ei korvausta
HINTA KORVATTUNA *** 18,25 €
VALMISTEEN TIEDOT LOMUDAL 40 mg/ml silmätipat, liuos, kerta-annos 20x0,35 ml (STADA Nordic)
PAKKAUKSEN HINTA * 18,25 €
KELA-KORVAUS ** ei korvausta
HINTA KORVATTUNA *** 18,25 €

* Hinta sisältää reseptikohtaisen toimitusmaksun 2,39 € (antibioottimikstuuroilla 4,24 € sisältäen veden lisäyksen). Toimitettaessa useampia pakkauksia kerralla maksu peritään vain kerran.
(Valtioneuvoston asetus lääketaksasta 17.10.2013/713 3 § ja 4 §)

** Korvauksen saaminen edellyttää vuosittaisen alkuomavastuun täyttymistä. Kela-korvaus lasketaan pääsääntöisesti valmisteen hinnasta. Mikäli valmisteen hinta on korkeampi kuin sille asetettu viitehinta, viitehinnan ylittävästä osuudesta ei makseta korvausta.

*** 100-prosenttisesti korvattavilla valmisteilla hinta on kiinteä 4,5 € (reseptikohtainen omavastuuosuus).

Korvauksen saamisen edellytyksenä on, että lääke on määrätty sairauden hoitoon
ja että korvauksen saamisen muut ehdot täyttyvät.