LÄÄKEKORVAUSLASKURI

Lääkkeet, hinnat, korvaukset

VALITTU VALMISTE JA VAIHTOEHDOT

VALITSE OIKEA KELA-KORVAUSTIETO

HUOM! 1.1.2016 alkaen Kela-korvausta saa vasta vuosittaisen 50 euron alkuomavastuun täytyttyä. Alkuomavastuu koskee 18 vuotta täyttäneitä. Jäljellä olevan alkuomavastuun voi tarkistaa Kelan asiointipalvelusta.
VALMISTEEN
NIMI
  PAKKAUKSEN HINTA * KELA-KORVAUS ** HINTA KORVATTUNA ***
PREZISTA 600 mg tabl, kalvopääll 60 kpl (Janssen-Cilag Oy) Reseptilääke  852,68 € ei korvausta 852,68 €
VAIHTOKELPOISET VALMISTEET
DARUNAVIR ACCORD 600 mg tabl, kalvopääll 60 kpl (Accord Healthcare Oy) Reseptilääke  133,44 € ei korvausta 133,44 €
DARUNAVIR MEDICAL VALLEY 600 mg tabl, kalvopääll 60 kpl (Medical Valley Invest AB) Reseptilääke  130,56 € ei korvausta 130,56 €
DARUNAVIR SANDOZ 600 mg tabl, kalvopääll 60 kpl (Sandoz/Novartis Finland Oy) Reseptilääke  832,76 € ei korvausta 832,76 €
DARUNAVIR STADA 600 mg tabl, kalvopääll 60 kpl (STADA Nordic) Reseptilääke  124,24 € ei korvausta 124,24 €
PREZISTA 600 mg tabl, kalvopääll 60 kpl (Janssen-Cilag Oy) Reseptilääke  852,68 € ei korvausta 852,68 €

VALITTU VALMISTE JA VAIHTOEHDOT

VALITSE OIKEA KELA-KORVAUSTIETO

HUOM! 1.1.2016 alkaen Kela-korvausta saa vasta vuosittaisen 50 euron alkuomavastuun täytyttyä. Alkuomavastuu koskee 18 vuotta täyttäneitä. Jäljellä olevan alkuomavastuun voi tarkistaa Kelan asiointipalvelusta.
VALMISTEEN TIEDOT PREZISTA 600 mg tabl, kalvopääll 60 kpl (Janssen-Cilag Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 852,68 €
KELA-KORVAUS ** ei korvausta
HINTA KORVATTUNA *** 852,68 €
VASTAAVAT VAIHTOKELPOISET VALMISTEET
VALMISTEEN TIEDOT DARUNAVIR ACCORD 600 mg tabl, kalvopääll 60 kpl (Accord Healthcare Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 133,44 €
KELA-KORVAUS ** ei korvausta
HINTA KORVATTUNA *** 133,44 €
VALMISTEEN TIEDOT DARUNAVIR MEDICAL VALLEY 600 mg tabl, kalvopääll 60 kpl (Medical Valley Invest AB)
PAKKAUKSEN HINTA * 130,56 €
KELA-KORVAUS ** ei korvausta
HINTA KORVATTUNA *** 130,56 €
VALMISTEEN TIEDOT DARUNAVIR SANDOZ 600 mg tabl, kalvopääll 60 kpl (Sandoz/Novartis Finland Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 832,76 €
KELA-KORVAUS ** ei korvausta
HINTA KORVATTUNA *** 832,76 €
VALMISTEEN TIEDOT DARUNAVIR STADA 600 mg tabl, kalvopääll 60 kpl (STADA Nordic)
PAKKAUKSEN HINTA * 124,24 €
KELA-KORVAUS ** ei korvausta
HINTA KORVATTUNA *** 124,24 €
VALMISTEEN TIEDOT PREZISTA 600 mg tabl, kalvopääll 60 kpl (Janssen-Cilag Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 852,68 €
KELA-KORVAUS ** ei korvausta
HINTA KORVATTUNA *** 852,68 €

* Hinta sisältää reseptikohtaisen toimitusmaksun 2,39 € (antibioottimikstuuroilla 4,24 € sisältäen veden lisäyksen). Toimitettaessa useampia pakkauksia kerralla maksu peritään vain kerran.
(Valtioneuvoston asetus lääketaksasta 17.10.2013/713 3 § ja 4 §)

** Korvauksen saaminen edellyttää vuosittaisen alkuomavastuun täyttymistä. Kela-korvaus lasketaan pääsääntöisesti valmisteen hinnasta. Mikäli valmisteen hinta on korkeampi kuin sille asetettu viitehinta, viitehinnan ylittävästä osuudesta ei makseta korvausta.

*** 100-prosenttisesti korvattavilla valmisteilla hinta on kiinteä 4,5 € (reseptikohtainen omavastuuosuus).

Korvauksen saamisen edellytyksenä on, että lääke on määrätty sairauden hoitoon
ja että korvauksen saamisen muut ehdot täyttyvät.