LÄÄKEKORVAUSLASKURI

Lääkkeet, hinnat, korvaukset

VALITTU VALMISTE JA VAIHTOEHDOT

VALITSE OIKEA KELA-KORVAUSTIETO

HUOM! 1.1.2016 alkaen Kela-korvausta saa vasta vuosittaisen 50 euron alkuomavastuun täytyttyä. Alkuomavastuu koskee 18 vuotta täyttäneitä. Jäljellä olevan alkuomavastuun voi tarkistaa Kelan asiointipalvelusta.
VALMISTEEN
NIMI
  PAKKAUKSEN HINTA * KELA-KORVAUS ** HINTA KORVATTUNA ***
FUNGORIN 1 % emuls voide 15 g (Orion Oyj) Itsehoitolääke  12,37 € ei korvausta 12,37 €
VAIHTOKELPOISET VALMISTEET
FUNGORIN 1 % emuls voide 15 g (Orion Oyj) Itsehoitolääke  12,37 € ei korvausta 12,37 €
LAMISIL 1 % emuls voide 15 g (GlaxoSmithKline Consumer Healthcare) Itsehoitolääke  17,26 € ei korvausta 17,26 €
TERBISTADA 10 mg/g emuls voide 15 g (STADA Nordic) Itsehoitolääke  10,04 € ei korvausta 10,04 €

VALITTU VALMISTE JA VAIHTOEHDOT

VALITSE OIKEA KELA-KORVAUSTIETO

HUOM! 1.1.2016 alkaen Kela-korvausta saa vasta vuosittaisen 50 euron alkuomavastuun täytyttyä. Alkuomavastuu koskee 18 vuotta täyttäneitä. Jäljellä olevan alkuomavastuun voi tarkistaa Kelan asiointipalvelusta.
VALMISTEEN TIEDOT FUNGORIN 1 % emuls voide 15 g (Orion Oyj)
PAKKAUKSEN HINTA * 12,37 €
KELA-KORVAUS ** ei korvausta
HINTA KORVATTUNA *** 12,37 €
VASTAAVAT VAIHTOKELPOISET VALMISTEET
VALMISTEEN TIEDOT FUNGORIN 1 % emuls voide 15 g (Orion Oyj)
PAKKAUKSEN HINTA * 12,37 €
KELA-KORVAUS ** ei korvausta
HINTA KORVATTUNA *** 12,37 €
VALMISTEEN TIEDOT LAMISIL 1 % emuls voide 15 g (GlaxoSmithKline Consumer Healthcare)
PAKKAUKSEN HINTA * 17,26 €
KELA-KORVAUS ** ei korvausta
HINTA KORVATTUNA *** 17,26 €
VALMISTEEN TIEDOT TERBISTADA 10 mg/g emuls voide 15 g (STADA Nordic)
PAKKAUKSEN HINTA * 10,04 €
KELA-KORVAUS ** ei korvausta
HINTA KORVATTUNA *** 10,04 €

* Hinta sisältää reseptikohtaisen toimitusmaksun 2,39 € (antibioottimikstuuroilla 4,24 € sisältäen veden lisäyksen). Toimitettaessa useampia pakkauksia kerralla maksu peritään vain kerran.
(Valtioneuvoston asetus lääketaksasta 17.10.2013/713 3 § ja 4 §)

** Korvauksen saaminen edellyttää vuosittaisen alkuomavastuun täyttymistä. Kela-korvaus lasketaan pääsääntöisesti valmisteen hinnasta. Mikäli valmisteen hinta on korkeampi kuin sille asetettu viitehinta, viitehinnan ylittävästä osuudesta ei makseta korvausta.

*** 100-prosenttisesti korvattavilla valmisteilla hinta on kiinteä 4,5 € (reseptikohtainen omavastuuosuus).

Korvauksen saamisen edellytyksenä on, että lääke on määrätty sairauden hoitoon
ja että korvauksen saamisen muut ehdot täyttyvät.