LÄÄKEKORVAUSLASKURI

Lääkkeet, hinnat, korvaukset

VALITTU VALMISTE JA VAIHTOEHDOT

VALITSE OIKEA KELA-KORVAUSTIETO

HUOM! 1.1.2016 alkaen Kela-korvausta saa vasta vuosittaisen 50 euron alkuomavastuun täytyttyä. Alkuomavastuu koskee 18 vuotta täyttäneitä. Jäljellä olevan alkuomavastuun voi tarkistaa Kelan asiointipalvelusta.
VALMISTEEN
NIMI
  PAKKAUKSEN HINTA * KELA-KORVAUS ** HINTA KORVATTUNA ***
TEMODAL 20 mg kaps, kova 5 kpl (MSD Finland Oy) Reseptilääke  86,33 € 16,95 €
Peruskorvaus 40 %
69,38 €
VAIHTOKELPOISET VALMISTEET
TEMODAL 20 mg kaps, kova 5 kpl (MSD Finland Oy) Reseptilääke  86,33 € 16,95 €
Peruskorvaus 40 %
69,38 €
TEMOZOLOMID RATIOPHARM 20 mg kaps, kova 5 kpl (Teva Finland Oy) Reseptilääke  42,36 € 16,94 €
Peruskorvaus 40 %
25,42 €
TEMOZOLOMIDE ACCORD 20 mg kaps, kova 5 kpl (Accord Healthcare Oy) Reseptilääke  41,87 € 16,75 €
Peruskorvaus 40 %
25,12 €

VALITTU VALMISTE JA VAIHTOEHDOT

VALITSE OIKEA KELA-KORVAUSTIETO

HUOM! 1.1.2016 alkaen Kela-korvausta saa vasta vuosittaisen 50 euron alkuomavastuun täytyttyä. Alkuomavastuu koskee 18 vuotta täyttäneitä. Jäljellä olevan alkuomavastuun voi tarkistaa Kelan asiointipalvelusta.
VALMISTEEN TIEDOT TEMODAL 20 mg kaps, kova 5 kpl (MSD Finland Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 86,33 €
KELA-KORVAUS ** 16,95 €
Peruskorvaus 40 %
HINTA KORVATTUNA *** 69,38 €
VASTAAVAT VAIHTOKELPOISET VALMISTEET
VALMISTEEN TIEDOT TEMODAL 20 mg kaps, kova 5 kpl (MSD Finland Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 86,33 €
KELA-KORVAUS ** 16,95 €
Peruskorvaus 40 %
HINTA KORVATTUNA *** 69,38 €
VALMISTEEN TIEDOT TEMOZOLOMID RATIOPHARM 20 mg kaps, kova 5 kpl (Teva Finland Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 42,36 €
KELA-KORVAUS ** 16,94 €
Peruskorvaus 40 %
HINTA KORVATTUNA *** 25,42 €
VALMISTEEN TIEDOT TEMOZOLOMIDE ACCORD 20 mg kaps, kova 5 kpl (Accord Healthcare Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 41,87 €
KELA-KORVAUS ** 16,75 €
Peruskorvaus 40 %
HINTA KORVATTUNA *** 25,12 €

* Hinta sisältää reseptikohtaisen toimitusmaksun 2,39 € (antibioottimikstuuroilla 4,24 € sisältäen veden lisäyksen). Toimitettaessa useampia pakkauksia kerralla maksu peritään vain kerran.
(Valtioneuvoston asetus lääketaksasta 17.10.2013/713 3 § ja 4 §)

** Korvauksen saaminen edellyttää vuosittaisen alkuomavastuun täyttymistä. Kela-korvaus lasketaan pääsääntöisesti valmisteen hinnasta. Mikäli valmisteen hinta on korkeampi kuin sille asetettu viitehinta, viitehinnan ylittävästä osuudesta ei makseta korvausta.

*** 100-prosenttisesti korvattavilla valmisteilla hinta on kiinteä 4,5 € (reseptikohtainen omavastuuosuus).

Korvauksen saamisen edellytyksenä on, että lääke on määrätty sairauden hoitoon
ja että korvauksen saamisen muut ehdot täyttyvät.