LÄÄKEKORVAUSLASKURI

Lääkkeet, hinnat, korvaukset

VALITTU VALMISTE JA VAIHTOEHDOT

VALITSE OIKEA KELA-KORVAUSTIETO

HUOM! 1.1.2016 alkaen Kela-korvausta saa vasta vuosittaisen 50 euron alkuomavastuun täytyttyä. Alkuomavastuu koskee 18 vuotta täyttäneitä. Jäljellä olevan alkuomavastuun voi tarkistaa Kelan asiointipalvelusta.
VALMISTEEN
NIMI
  PAKKAUKSEN HINTA * KELA-KORVAUS ** HINTA KORVATTUNA ***
DIACOMIT 500 mg kaps, kova 60 kpl (Biocodex) Reseptilääke  545,32 € 215,76 €
Peruskorvaus 40 %
329,56 €
VAIHTOKELPOISET VALMISTEET
DIACOMIT 500 mg kaps, kova 60 kpl (Biocodex) Reseptilääke  545,32 € 215,76 €
Peruskorvaus 40 %
329,56 €
DIACOMIT 500 mg kaps, kova 60 kpl (Orifarm Oy) Reseptilääke  540,90 € 215,76 €
Peruskorvaus 40 %
325,14 €

VALITTU VALMISTE JA VAIHTOEHDOT

VALITSE OIKEA KELA-KORVAUSTIETO

HUOM! 1.1.2016 alkaen Kela-korvausta saa vasta vuosittaisen 50 euron alkuomavastuun täytyttyä. Alkuomavastuu koskee 18 vuotta täyttäneitä. Jäljellä olevan alkuomavastuun voi tarkistaa Kelan asiointipalvelusta.
VALMISTEEN TIEDOT DIACOMIT 500 mg kaps, kova 60 kpl (Biocodex)
PAKKAUKSEN HINTA * 545,32 €
KELA-KORVAUS ** 215,76 €
Peruskorvaus 40 %
HINTA KORVATTUNA *** 329,56 €
VASTAAVAT VAIHTOKELPOISET VALMISTEET
VALMISTEEN TIEDOT DIACOMIT 500 mg kaps, kova 60 kpl (Biocodex)
PAKKAUKSEN HINTA * 545,32 €
KELA-KORVAUS ** 215,76 €
Peruskorvaus 40 %
HINTA KORVATTUNA *** 329,56 €
VALMISTEEN TIEDOT DIACOMIT 500 mg kaps, kova 60 kpl (Orifarm Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 540,90 €
KELA-KORVAUS ** 215,76 €
Peruskorvaus 40 %
HINTA KORVATTUNA *** 325,14 €

* Hinta sisältää reseptikohtaisen toimitusmaksun 2,39 € (antibioottimikstuuroilla 4,24 € sisältäen veden lisäyksen). Toimitettaessa useampia pakkauksia kerralla maksu peritään vain kerran.
(Valtioneuvoston asetus lääketaksasta 17.10.2013/713 3 § ja 4 §)

** Korvauksen saaminen edellyttää vuosittaisen alkuomavastuun täyttymistä. Kela-korvaus lasketaan pääsääntöisesti valmisteen hinnasta. Mikäli valmisteen hinta on korkeampi kuin sille asetettu viitehinta, viitehinnan ylittävästä osuudesta ei makseta korvausta.

*** 100-prosenttisesti korvattavilla valmisteilla hinta on kiinteä 4,5 € (reseptikohtainen omavastuuosuus).

Korvauksen saamisen edellytyksenä on, että lääke on määrätty sairauden hoitoon
ja että korvauksen saamisen muut ehdot täyttyvät.