LÄÄKEKORVAUSLASKURI

Lääkkeet, hinnat, korvaukset

VALITTU VALMISTE JA VAIHTOEHDOT

VALITSE OIKEA KELA-KORVAUSTIETO

HUOM! 1.1.2016 alkaen Kela-korvausta saa vasta vuosittaisen 50 euron alkuomavastuun täytyttyä. Alkuomavastuu koskee 18 vuotta täyttäneitä. Jäljellä olevan alkuomavastuun voi tarkistaa Kelan asiointipalvelusta.
VALMISTEEN
NIMI
  PAKKAUKSEN HINTA * KELA-KORVAUS ** HINTA KORVATTUNA ***
LYRICA 150 mg kaps, kova 200 kpl (Upjohn EESV) Reseptilääke  92,21 € 36,88 €
Peruskorvaus 40 %
55,33 €
VAIHTOKELPOISET VALMISTEET
LYRICA 150 mg kaps, kova 200 kpl (Upjohn EESV) Reseptilääke  92,21 € 36,88 €
Peruskorvaus 40 %
55,33 €
PREGABALIN RATIOPHARM 150 mg kaps, kova 200 kpl (Teva Finland Oy) Reseptilääke  92,21 € 36,88 €
Peruskorvaus 40 %
55,33 €
PREGABALIN SANDOZ 150 mg kaps, kova 200 kpl (Sandoz/Novartis Finland Oy) Reseptilääke  92,70 € 37,08 €
Peruskorvaus 40 %
55,62 €

VALITTU VALMISTE JA VAIHTOEHDOT

VALITSE OIKEA KELA-KORVAUSTIETO

HUOM! 1.1.2016 alkaen Kela-korvausta saa vasta vuosittaisen 50 euron alkuomavastuun täytyttyä. Alkuomavastuu koskee 18 vuotta täyttäneitä. Jäljellä olevan alkuomavastuun voi tarkistaa Kelan asiointipalvelusta.
VALMISTEEN TIEDOT LYRICA 150 mg kaps, kova 200 kpl (Upjohn EESV)
PAKKAUKSEN HINTA * 92,21 €
KELA-KORVAUS ** 36,88 €
Peruskorvaus 40 %
HINTA KORVATTUNA *** 55,33 €
VASTAAVAT VAIHTOKELPOISET VALMISTEET
VALMISTEEN TIEDOT LYRICA 150 mg kaps, kova 200 kpl (Upjohn EESV)
PAKKAUKSEN HINTA * 92,21 €
KELA-KORVAUS ** 36,88 €
Peruskorvaus 40 %
HINTA KORVATTUNA *** 55,33 €
VALMISTEEN TIEDOT PREGABALIN RATIOPHARM 150 mg kaps, kova 200 kpl (Teva Finland Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 92,21 €
KELA-KORVAUS ** 36,88 €
Peruskorvaus 40 %
HINTA KORVATTUNA *** 55,33 €
VALMISTEEN TIEDOT PREGABALIN SANDOZ 150 mg kaps, kova 200 kpl (Sandoz/Novartis Finland Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 92,70 €
KELA-KORVAUS ** 37,08 €
Peruskorvaus 40 %
HINTA KORVATTUNA *** 55,62 €

* Hinta sisältää reseptikohtaisen toimitusmaksun 2,39 € (antibioottimikstuuroilla 4,24 € sisältäen veden lisäyksen). Toimitettaessa useampia pakkauksia kerralla maksu peritään vain kerran.
(Valtioneuvoston asetus lääketaksasta 17.10.2013/713 3 § ja 4 §)

** Korvauksen saaminen edellyttää vuosittaisen alkuomavastuun täyttymistä. Kela-korvaus lasketaan pääsääntöisesti valmisteen hinnasta. Mikäli valmisteen hinta on korkeampi kuin sille asetettu viitehinta, viitehinnan ylittävästä osuudesta ei makseta korvausta.

*** 100-prosenttisesti korvattavilla valmisteilla hinta on kiinteä 4,5 € (reseptikohtainen omavastuuosuus).

Korvauksen saamisen edellytyksenä on, että lääke on määrätty sairauden hoitoon
ja että korvauksen saamisen muut ehdot täyttyvät.