LÄÄKEKORVAUSLASKURI

Lääkkeet, hinnat, korvaukset

VALITTU VALMISTE JA VAIHTOEHDOT

VALITSE OIKEA KELA-KORVAUSTIETO

HUOM! 1.1.2016 alkaen Kela-korvausta saa vasta vuosittaisen 50 euron alkuomavastuun täytyttyä. Alkuomavastuu koskee 18 vuotta täyttäneitä. Jäljellä olevan alkuomavastuun voi tarkistaa Kelan asiointipalvelusta.
VALMISTEEN
NIMI
  PAKKAUKSEN HINTA * KELA-KORVAUS ** HINTA KORVATTUNA ***
SEPTOCAINE 40 mg/ml + 5 mikrog/ml inj, liuos 50x1,7 ml (Septodont) Reseptilääke  34,59 € ei korvausta 34,59 €
VAIHTOKELPOISET VALMISTEET
SEPTOCAINE 40 mg/ml + 5 mikrog/ml inj, liuos 50x1,7 ml (Septodont) Reseptilääke  34,59 € ei korvausta 34,59 €
UBISTESIN 40 mg/ml+5 mikrog/ml inj, liuos 50x1,7 ml (Suomen 3M Oy) Reseptilääke  54,96 € ei korvausta 54,96 €

VALITTU VALMISTE JA VAIHTOEHDOT

VALITSE OIKEA KELA-KORVAUSTIETO

HUOM! 1.1.2016 alkaen Kela-korvausta saa vasta vuosittaisen 50 euron alkuomavastuun täytyttyä. Alkuomavastuu koskee 18 vuotta täyttäneitä. Jäljellä olevan alkuomavastuun voi tarkistaa Kelan asiointipalvelusta.
VALMISTEEN TIEDOT SEPTOCAINE 40 mg/ml + 5 mikrog/ml inj, liuos 50x1,7 ml (Septodont)
PAKKAUKSEN HINTA * 34,59 €
KELA-KORVAUS ** ei korvausta
HINTA KORVATTUNA *** 34,59 €
VASTAAVAT VAIHTOKELPOISET VALMISTEET
VALMISTEEN TIEDOT SEPTOCAINE 40 mg/ml + 5 mikrog/ml inj, liuos 50x1,7 ml (Septodont)
PAKKAUKSEN HINTA * 34,59 €
KELA-KORVAUS ** ei korvausta
HINTA KORVATTUNA *** 34,59 €
VALMISTEEN TIEDOT UBISTESIN 40 mg/ml+5 mikrog/ml inj, liuos 50x1,7 ml (Suomen 3M Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 54,96 €
KELA-KORVAUS ** ei korvausta
HINTA KORVATTUNA *** 54,96 €

* Hinta sisältää reseptikohtaisen toimitusmaksun 2,39 € (antibioottimikstuuroilla 4,24 € sisältäen veden lisäyksen). Toimitettaessa useampia pakkauksia kerralla maksu peritään vain kerran.
(Valtioneuvoston asetus lääketaksasta 17.10.2013/713 3 § ja 4 §)

** Korvauksen saaminen edellyttää vuosittaisen alkuomavastuun täyttymistä. Kela-korvaus lasketaan pääsääntöisesti valmisteen hinnasta. Mikäli valmisteen hinta on korkeampi kuin sille asetettu viitehinta, viitehinnan ylittävästä osuudesta ei makseta korvausta.

*** 100-prosenttisesti korvattavilla valmisteilla hinta on kiinteä 4,5 € (reseptikohtainen omavastuuosuus).

Korvauksen saamisen edellytyksenä on, että lääke on määrätty sairauden hoitoon
ja että korvauksen saamisen muut ehdot täyttyvät.