LÄÄKEKORVAUSLASKURI

Lääkkeet, hinnat, korvaukset

VALITTU VALMISTE JA VAIHTOEHDOT

VALITSE OIKEA KELA-KORVAUSTIETO

HUOM! 1.1.2016 alkaen Kela-korvausta saa vasta vuosittaisen 50 euron alkuomavastuun täytyttyä. Alkuomavastuu koskee 18 vuotta täyttäneitä. Jäljellä olevan alkuomavastuun voi tarkistaa Kelan asiointipalvelusta.
VALMISTEEN
NIMI
  PAKKAUKSEN HINTA * KELA-KORVAUS ** HINTA KORVATTUNA ***
ALIMTA 500 mg kuiva-aine välikonsentr inf ne 500 mg (Eli Lilly Finland Oy Ab) Reseptilääke  1843,81 € ei korvausta 1843,81 €
VAIHTOKELPOISET VALMISTEET
ALIMTA 500 mg kuiva-aine välikonsentr inf ne 500 mg (Eli Lilly Finland Oy Ab) Reseptilääke  1843,81 € ei korvausta 1843,81 €
PEMETREXED MEDAC 500 mg kuiva-aine välikonsentr inf ne 500 mg (Medac GmbH) Reseptilääke  806,46 € ei korvausta 806,46 €
PEMETREXED NORAMEDA 500 mg kuiva-aine välikonsentr inf ne 500 mg (UAB Norameda) Reseptilääke  206,19 € ei korvausta 206,19 €

VALITTU VALMISTE JA VAIHTOEHDOT

VALITSE OIKEA KELA-KORVAUSTIETO

HUOM! 1.1.2016 alkaen Kela-korvausta saa vasta vuosittaisen 50 euron alkuomavastuun täytyttyä. Alkuomavastuu koskee 18 vuotta täyttäneitä. Jäljellä olevan alkuomavastuun voi tarkistaa Kelan asiointipalvelusta.
VALMISTEEN TIEDOT ALIMTA 500 mg kuiva-aine välikonsentr inf ne 500 mg (Eli Lilly Finland Oy Ab)
PAKKAUKSEN HINTA * 1843,81 €
KELA-KORVAUS ** ei korvausta
HINTA KORVATTUNA *** 1843,81 €
VASTAAVAT VAIHTOKELPOISET VALMISTEET
VALMISTEEN TIEDOT ALIMTA 500 mg kuiva-aine välikonsentr inf ne 500 mg (Eli Lilly Finland Oy Ab)
PAKKAUKSEN HINTA * 1843,81 €
KELA-KORVAUS ** ei korvausta
HINTA KORVATTUNA *** 1843,81 €
VALMISTEEN TIEDOT PEMETREXED MEDAC 500 mg kuiva-aine välikonsentr inf ne 500 mg (Medac GmbH)
PAKKAUKSEN HINTA * 806,46 €
KELA-KORVAUS ** ei korvausta
HINTA KORVATTUNA *** 806,46 €
VALMISTEEN TIEDOT PEMETREXED NORAMEDA 500 mg kuiva-aine välikonsentr inf ne 500 mg (UAB Norameda)
PAKKAUKSEN HINTA * 206,19 €
KELA-KORVAUS ** ei korvausta
HINTA KORVATTUNA *** 206,19 €

* Hinta sisältää reseptikohtaisen toimitusmaksun 2,39 € (antibioottimikstuuroilla 4,24 € sisältäen veden lisäyksen). Toimitettaessa useampia pakkauksia kerralla maksu peritään vain kerran.
(Valtioneuvoston asetus lääketaksasta 17.10.2013/713 3 § ja 4 §)

** Korvauksen saaminen edellyttää vuosittaisen alkuomavastuun täyttymistä. Kela-korvaus lasketaan pääsääntöisesti valmisteen hinnasta. Mikäli valmisteen hinta on korkeampi kuin sille asetettu viitehinta, viitehinnan ylittävästä osuudesta ei makseta korvausta.

*** 100-prosenttisesti korvattavilla valmisteilla hinta on kiinteä 4,5 € (reseptikohtainen omavastuuosuus).

Korvauksen saamisen edellytyksenä on, että lääke on määrätty sairauden hoitoon
ja että korvauksen saamisen muut ehdot täyttyvät.