LÄÄKEKORVAUSLASKURI

Lääkkeet, hinnat, korvaukset

VALITTU VALMISTE JA VAIHTOEHDOT

VALITSE OIKEA KELA-KORVAUSTIETO

HUOM! 1.1.2016 alkaen Kela-korvausta saa vasta vuosittaisen 50 euron alkuomavastuun täytyttyä. Alkuomavastuu koskee 18 vuotta täyttäneitä. Jäljellä olevan alkuomavastuun voi tarkistaa Kelan asiointipalvelusta.
VALMISTEEN
NIMI
  PAKKAUKSEN HINTA * KELA-KORVAUS ** HINTA KORVATTUNA ***
FLIXONASE 50 mikrog/annos nenäsumute, susp 150 annosta (GlaxoSmithKline Consumer Healthcare) Reseptilääke  16,03 € 6,20 €
Peruskorvaus 40 %
9,83 €
VAIHTOKELPOISET VALMISTEET
FLIXONASE 50 mikrog/annos nenäsumute, susp 150 annosta (GlaxoSmithKline Consumer Healthcare) Reseptilääke  16,03 € 6,20 €
Peruskorvaus 40 %
9,83 €
FLURHIN 50 mikrog/annos nenäsumute, susp (sumutinpumppu) 150 annosta (2care4 Generics ApS) Reseptilääke  12,47 € 4,99 €
Peruskorvaus 40 %
7,48 €
NASOFAN 50 mikrog/annos nenäsumute, susp (annospumppu) 150 annosta (Teva Finland Oy) Reseptilääke  15,00 € 6,00 €
Peruskorvaus 40 %
9,00 €

VALITTU VALMISTE JA VAIHTOEHDOT

VALITSE OIKEA KELA-KORVAUSTIETO

HUOM! 1.1.2016 alkaen Kela-korvausta saa vasta vuosittaisen 50 euron alkuomavastuun täytyttyä. Alkuomavastuu koskee 18 vuotta täyttäneitä. Jäljellä olevan alkuomavastuun voi tarkistaa Kelan asiointipalvelusta.
VALMISTEEN TIEDOT FLIXONASE 50 mikrog/annos nenäsumute, susp 150 annosta (GlaxoSmithKline Consumer Healthcare)
PAKKAUKSEN HINTA * 16,03 €
KELA-KORVAUS ** 6,20 €
Peruskorvaus 40 %
HINTA KORVATTUNA *** 9,83 €
VASTAAVAT VAIHTOKELPOISET VALMISTEET
VALMISTEEN TIEDOT FLIXONASE 50 mikrog/annos nenäsumute, susp 150 annosta (GlaxoSmithKline Consumer Healthcare)
PAKKAUKSEN HINTA * 16,03 €
KELA-KORVAUS ** 6,20 €
Peruskorvaus 40 %
HINTA KORVATTUNA *** 9,83 €
VALMISTEEN TIEDOT FLURHIN 50 mikrog/annos nenäsumute, susp (sumutinpumppu) 150 annosta (2care4 Generics ApS)
PAKKAUKSEN HINTA * 12,47 €
KELA-KORVAUS ** 4,99 €
Peruskorvaus 40 %
HINTA KORVATTUNA *** 7,48 €
VALMISTEEN TIEDOT NASOFAN 50 mikrog/annos nenäsumute, susp (annospumppu) 150 annosta (Teva Finland Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 15,00 €
KELA-KORVAUS ** 6,00 €
Peruskorvaus 40 %
HINTA KORVATTUNA *** 9,00 €

* Hinta sisältää reseptikohtaisen toimitusmaksun 2,39 € (antibioottimikstuuroilla 4,24 € sisältäen veden lisäyksen). Toimitettaessa useampia pakkauksia kerralla maksu peritään vain kerran.
(Valtioneuvoston asetus lääketaksasta 17.10.2013/713 3 § ja 4 §)

** Korvauksen saaminen edellyttää vuosittaisen alkuomavastuun täyttymistä. Kela-korvaus lasketaan pääsääntöisesti valmisteen hinnasta. Mikäli valmisteen hinta on korkeampi kuin sille asetettu viitehinta, viitehinnan ylittävästä osuudesta ei makseta korvausta.

*** 100-prosenttisesti korvattavilla valmisteilla hinta on kiinteä 4,5 € (reseptikohtainen omavastuuosuus).

Korvauksen saamisen edellytyksenä on, että lääke on määrätty sairauden hoitoon
ja että korvauksen saamisen muut ehdot täyttyvät.