LÄÄKEKORVAUSLASKURI

Lääkkeet, hinnat, korvaukset

VALITTU VALMISTE JA VAIHTOEHDOT

VALITSE OIKEA KELA-KORVAUSTIETO

HUOM! 1.1.2016 alkaen Kela-korvausta saa vasta vuosittaisen 50 euron alkuomavastuun täytyttyä. Alkuomavastuu koskee 18 vuotta täyttäneitä. Jäljellä olevan alkuomavastuun voi tarkistaa Kelan asiointipalvelusta.
VALMISTEEN
NIMI
  PAKKAUKSEN HINTA * KELA-KORVAUS ** HINTA KORVATTUNA ***
REMINYL 24 mg depotkaps, kova 84 fol (Janssen-Cilag Oy) Reseptilääke  73,26 € 20,28 €
Peruskorvaus 40 %
52,98 €
VAIHTOKELPOISET VALMISTEET
GALANTAMIN KRKA 24 mg depotkaps, kova 84 fol (KRKA Finland Oy) Reseptilääke  50,68 € 20,27 €
Peruskorvaus 40 %
30,41 €
GALANTAMIN ORION 24 mg depotkaps, kova 84 fol (Orion Oyj) Reseptilääke  50,68 € 20,27 €
Peruskorvaus 40 %
30,41 €
GALANTAMIN STADA 24 mg depotkaps, kova 84 fol (STADA Nordic) Reseptilääke  50,68 € 20,27 €
Peruskorvaus 40 %
30,41 €
REMINYL 24 mg depotkaps, kova 84 fol (Janssen-Cilag Oy) Reseptilääke  73,26 € 20,28 €
Peruskorvaus 40 %
52,98 €

VALITTU VALMISTE JA VAIHTOEHDOT

VALITSE OIKEA KELA-KORVAUSTIETO

HUOM! 1.1.2016 alkaen Kela-korvausta saa vasta vuosittaisen 50 euron alkuomavastuun täytyttyä. Alkuomavastuu koskee 18 vuotta täyttäneitä. Jäljellä olevan alkuomavastuun voi tarkistaa Kelan asiointipalvelusta.
VALMISTEEN TIEDOT REMINYL 24 mg depotkaps, kova 84 fol (Janssen-Cilag Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 73,26 €
KELA-KORVAUS ** 20,28 €
Peruskorvaus 40 %
HINTA KORVATTUNA *** 52,98 €
VASTAAVAT VAIHTOKELPOISET VALMISTEET
VALMISTEEN TIEDOT GALANTAMIN KRKA 24 mg depotkaps, kova 84 fol (KRKA Finland Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 50,68 €
KELA-KORVAUS ** 20,27 €
Peruskorvaus 40 %
HINTA KORVATTUNA *** 30,41 €
VALMISTEEN TIEDOT GALANTAMIN ORION 24 mg depotkaps, kova 84 fol (Orion Oyj)
PAKKAUKSEN HINTA * 50,68 €
KELA-KORVAUS ** 20,27 €
Peruskorvaus 40 %
HINTA KORVATTUNA *** 30,41 €
VALMISTEEN TIEDOT GALANTAMIN STADA 24 mg depotkaps, kova 84 fol (STADA Nordic)
PAKKAUKSEN HINTA * 50,68 €
KELA-KORVAUS ** 20,27 €
Peruskorvaus 40 %
HINTA KORVATTUNA *** 30,41 €
VALMISTEEN TIEDOT REMINYL 24 mg depotkaps, kova 84 fol (Janssen-Cilag Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 73,26 €
KELA-KORVAUS ** 20,28 €
Peruskorvaus 40 %
HINTA KORVATTUNA *** 52,98 €

* Hinta sisältää reseptikohtaisen toimitusmaksun 2,39 € (antibioottimikstuuroilla 4,24 € sisältäen veden lisäyksen). Toimitettaessa useampia pakkauksia kerralla maksu peritään vain kerran.
(Valtioneuvoston asetus lääketaksasta 17.10.2013/713 3 § ja 4 §)

** Korvauksen saaminen edellyttää vuosittaisen alkuomavastuun täyttymistä. Kela-korvaus lasketaan pääsääntöisesti valmisteen hinnasta. Mikäli valmisteen hinta on korkeampi kuin sille asetettu viitehinta, viitehinnan ylittävästä osuudesta ei makseta korvausta.

*** 100-prosenttisesti korvattavilla valmisteilla hinta on kiinteä 4,5 € (reseptikohtainen omavastuuosuus).

Korvauksen saamisen edellytyksenä on, että lääke on määrätty sairauden hoitoon
ja että korvauksen saamisen muut ehdot täyttyvät.