LÄÄKEKORVAUSLASKURI

Lääkkeet, hinnat, korvaukset

VALITTU VALMISTE JA VAIHTOEHDOT

VALITSE OIKEA KELA-KORVAUSTIETO

HUOM! 1.1.2016 alkaen Kela-korvausta saa vasta vuosittaisen 50 euron alkuomavastuun täytyttyä. Alkuomavastuu koskee 18 vuotta täyttäneitä. Jäljellä olevan alkuomavastuun voi tarkistaa Kelan asiointipalvelusta.
VALMISTEEN
NIMI
  PAKKAUKSEN HINTA * KELA-KORVAUS ** HINTA KORVATTUNA ***
REMINYL 16 mg depotkaps, kova 84 fol (Janssen-Cilag Oy) Reseptilääke  60,78 € 18,19 €
Peruskorvaus 40 %
42,59 €
VAIHTOKELPOISET VALMISTEET
GALANTAMIN KRKA 16 mg depotkaps, kova 84 fol (KRKA Finland Oy) Reseptilääke  45,48 € 18,19 €
Peruskorvaus 40 %
27,29 €
GALANTAMIN ORION 16 mg depotkaps, kova 84 fol (Orion Oyj) Reseptilääke  45,48 € 18,19 €
Peruskorvaus 40 %
27,29 €
GALANTAMIN STADA 16 mg depotkaps, kova 84 fol (STADA Nordic) Reseptilääke  45,48 € 18,19 €
Peruskorvaus 40 %
27,29 €
REMINYL 16 mg depotkaps, kova 84 fol (Janssen-Cilag Oy) Reseptilääke  60,78 € 18,19 €
Peruskorvaus 40 %
42,59 €

VALITTU VALMISTE JA VAIHTOEHDOT

VALITSE OIKEA KELA-KORVAUSTIETO

HUOM! 1.1.2016 alkaen Kela-korvausta saa vasta vuosittaisen 50 euron alkuomavastuun täytyttyä. Alkuomavastuu koskee 18 vuotta täyttäneitä. Jäljellä olevan alkuomavastuun voi tarkistaa Kelan asiointipalvelusta.
VALMISTEEN TIEDOT REMINYL 16 mg depotkaps, kova 84 fol (Janssen-Cilag Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 60,78 €
KELA-KORVAUS ** 18,19 €
Peruskorvaus 40 %
HINTA KORVATTUNA *** 42,59 €
VASTAAVAT VAIHTOKELPOISET VALMISTEET
VALMISTEEN TIEDOT GALANTAMIN KRKA 16 mg depotkaps, kova 84 fol (KRKA Finland Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 45,48 €
KELA-KORVAUS ** 18,19 €
Peruskorvaus 40 %
HINTA KORVATTUNA *** 27,29 €
VALMISTEEN TIEDOT GALANTAMIN ORION 16 mg depotkaps, kova 84 fol (Orion Oyj)
PAKKAUKSEN HINTA * 45,48 €
KELA-KORVAUS ** 18,19 €
Peruskorvaus 40 %
HINTA KORVATTUNA *** 27,29 €
VALMISTEEN TIEDOT GALANTAMIN STADA 16 mg depotkaps, kova 84 fol (STADA Nordic)
PAKKAUKSEN HINTA * 45,48 €
KELA-KORVAUS ** 18,19 €
Peruskorvaus 40 %
HINTA KORVATTUNA *** 27,29 €
VALMISTEEN TIEDOT REMINYL 16 mg depotkaps, kova 84 fol (Janssen-Cilag Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 60,78 €
KELA-KORVAUS ** 18,19 €
Peruskorvaus 40 %
HINTA KORVATTUNA *** 42,59 €

* Hinta sisältää reseptikohtaisen toimitusmaksun 2,39 € (antibioottimikstuuroilla 4,24 € sisältäen veden lisäyksen). Toimitettaessa useampia pakkauksia kerralla maksu peritään vain kerran.
(Valtioneuvoston asetus lääketaksasta 17.10.2013/713 3 § ja 4 §)

** Korvauksen saaminen edellyttää vuosittaisen alkuomavastuun täyttymistä. Kela-korvaus lasketaan pääsääntöisesti valmisteen hinnasta. Mikäli valmisteen hinta on korkeampi kuin sille asetettu viitehinta, viitehinnan ylittävästä osuudesta ei makseta korvausta.

*** 100-prosenttisesti korvattavilla valmisteilla hinta on kiinteä 4,5 € (reseptikohtainen omavastuuosuus).

Korvauksen saamisen edellytyksenä on, että lääke on määrätty sairauden hoitoon
ja että korvauksen saamisen muut ehdot täyttyvät.