LÄÄKEKORVAUSLASKURI

Lääkkeet, hinnat, korvaukset

VALITTU VALMISTE JA VAIHTOEHDOT

VALITSE OIKEA KELA-KORVAUSTIETO

HUOM! 1.1.2016 alkaen Kela-korvausta saa vasta vuosittaisen 50 euron alkuomavastuun täytyttyä. Alkuomavastuu koskee 18 vuotta täyttäneitä. Jäljellä olevan alkuomavastuun voi tarkistaa Kelan asiointipalvelusta.
VALMISTEEN
NIMI
  PAKKAUKSEN HINTA * KELA-KORVAUS ** HINTA KORVATTUNA ***
VELCADE 3,5 mg inj kuiva-aine, liuosta varten 1 kpl (Janssen-Cilag Oy) Reseptilääke  1478,05 € ei korvausta 1478,05 €
VAIHTOKELPOISET VALMISTEET
BORTEZOMIB REDDY 3,5 mg inj kuiva-aine, liuosta varten 1 kpl (Reddy Holding) Reseptilääke  43,06 € ei korvausta 43,06 €
BORTEZOMIB SUN 3,5 mg inj kuiva-aine, liuosta varten 1 kpl (Sun Pharmaceutical Industries B.V) Reseptilääke  169,50 € ei korvausta 169,50 €
VELCADE 3,5 mg inj kuiva-aine, liuosta varten 1 kpl (Janssen-Cilag Oy) Reseptilääke  1478,05 € ei korvausta 1478,05 €

VALITTU VALMISTE JA VAIHTOEHDOT

VALITSE OIKEA KELA-KORVAUSTIETO

HUOM! 1.1.2016 alkaen Kela-korvausta saa vasta vuosittaisen 50 euron alkuomavastuun täytyttyä. Alkuomavastuu koskee 18 vuotta täyttäneitä. Jäljellä olevan alkuomavastuun voi tarkistaa Kelan asiointipalvelusta.
VALMISTEEN TIEDOT VELCADE 3,5 mg inj kuiva-aine, liuosta varten 1 kpl (Janssen-Cilag Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 1478,05 €
KELA-KORVAUS ** ei korvausta
HINTA KORVATTUNA *** 1478,05 €
VASTAAVAT VAIHTOKELPOISET VALMISTEET
VALMISTEEN TIEDOT BORTEZOMIB REDDY 3,5 mg inj kuiva-aine, liuosta varten 1 kpl (Reddy Holding)
PAKKAUKSEN HINTA * 43,06 €
KELA-KORVAUS ** ei korvausta
HINTA KORVATTUNA *** 43,06 €
VALMISTEEN TIEDOT BORTEZOMIB SUN 3,5 mg inj kuiva-aine, liuosta varten 1 kpl (Sun Pharmaceutical Industries B.V)
PAKKAUKSEN HINTA * 169,50 €
KELA-KORVAUS ** ei korvausta
HINTA KORVATTUNA *** 169,50 €
VALMISTEEN TIEDOT VELCADE 3,5 mg inj kuiva-aine, liuosta varten 1 kpl (Janssen-Cilag Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 1478,05 €
KELA-KORVAUS ** ei korvausta
HINTA KORVATTUNA *** 1478,05 €

* Hinta sisältää reseptikohtaisen toimitusmaksun 2,39 € (antibioottimikstuuroilla 4,24 € sisältäen veden lisäyksen). Toimitettaessa useampia pakkauksia kerralla maksu peritään vain kerran.
(Valtioneuvoston asetus lääketaksasta 17.10.2013/713 3 § ja 4 §)

** Korvauksen saaminen edellyttää vuosittaisen alkuomavastuun täyttymistä. Kela-korvaus lasketaan pääsääntöisesti valmisteen hinnasta. Mikäli valmisteen hinta on korkeampi kuin sille asetettu viitehinta, viitehinnan ylittävästä osuudesta ei makseta korvausta.

*** 100-prosenttisesti korvattavilla valmisteilla hinta on kiinteä 4,5 € (reseptikohtainen omavastuuosuus).

Korvauksen saamisen edellytyksenä on, että lääke on määrätty sairauden hoitoon
ja että korvauksen saamisen muut ehdot täyttyvät.