LÄÄKEKORVAUSLASKURI

Lääkkeet, hinnat, korvaukset

VALITTU VALMISTE JA VAIHTOEHDOT

VALITSE OIKEA KELA-KORVAUSTIETO

HUOM! 1.1.2016 alkaen Kela-korvausta saa vasta vuosittaisen 50 euron alkuomavastuun täytyttyä. Alkuomavastuu koskee 18 vuotta täyttäneitä. Jäljellä olevan alkuomavastuun voi tarkistaa Kelan asiointipalvelusta.
VALMISTEEN
NIMI
  PAKKAUKSEN HINTA * KELA-KORVAUS ** HINTA KORVATTUNA ***
CONCERTA 54 mg depottabl 30 kpl (Janssen-Cilag Oy) Reseptilääke  45,60 € 13,52 €
Peruskorvaus 40 %
32,08 €
VAIHTOKELPOISET VALMISTEET
CONCERTA 54 mg depottabl 30 kpl (Janssen-Cilag Oy) Reseptilääke  45,60 € 13,52 €
Peruskorvaus 40 %
32,08 €
METHYLPHENIDATE MYLAN 54 mg depottabl 30 kpl (Orifarm Oy) Reseptilääke  30,19 € 12,08 €
Peruskorvaus 40 %
18,11 €
METHYLPHENIDATE MYLAN 54 mg depottabl 30 kpl (Viatris Oy) Reseptilääke  33,30 € 13,32 €
Peruskorvaus 40 %
19,98 €
METHYLPHENIDATE SANDOZ 54 mg depottabl 30 kpl (Sandoz/Novartis Finland Oy) Reseptilääke  33,80 € 13,52 €
Peruskorvaus 40 %
20,28 €

VALITTU VALMISTE JA VAIHTOEHDOT

VALITSE OIKEA KELA-KORVAUSTIETO

HUOM! 1.1.2016 alkaen Kela-korvausta saa vasta vuosittaisen 50 euron alkuomavastuun täytyttyä. Alkuomavastuu koskee 18 vuotta täyttäneitä. Jäljellä olevan alkuomavastuun voi tarkistaa Kelan asiointipalvelusta.
VALMISTEEN TIEDOT CONCERTA 54 mg depottabl 30 kpl (Janssen-Cilag Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 45,60 €
KELA-KORVAUS ** 13,52 €
Peruskorvaus 40 %
HINTA KORVATTUNA *** 32,08 €
VASTAAVAT VAIHTOKELPOISET VALMISTEET
VALMISTEEN TIEDOT CONCERTA 54 mg depottabl 30 kpl (Janssen-Cilag Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 45,60 €
KELA-KORVAUS ** 13,52 €
Peruskorvaus 40 %
HINTA KORVATTUNA *** 32,08 €
VALMISTEEN TIEDOT METHYLPHENIDATE MYLAN 54 mg depottabl 30 kpl (Orifarm Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 30,19 €
KELA-KORVAUS ** 12,08 €
Peruskorvaus 40 %
HINTA KORVATTUNA *** 18,11 €
VALMISTEEN TIEDOT METHYLPHENIDATE MYLAN 54 mg depottabl 30 kpl (Viatris Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 33,30 €
KELA-KORVAUS ** 13,32 €
Peruskorvaus 40 %
HINTA KORVATTUNA *** 19,98 €
VALMISTEEN TIEDOT METHYLPHENIDATE SANDOZ 54 mg depottabl 30 kpl (Sandoz/Novartis Finland Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 33,80 €
KELA-KORVAUS ** 13,52 €
Peruskorvaus 40 %
HINTA KORVATTUNA *** 20,28 €

* Hinta sisältää reseptikohtaisen toimitusmaksun 2,39 € (antibioottimikstuuroilla 4,24 € sisältäen veden lisäyksen). Toimitettaessa useampia pakkauksia kerralla maksu peritään vain kerran.
(Valtioneuvoston asetus lääketaksasta 17.10.2013/713 3 § ja 4 §)

** Korvauksen saaminen edellyttää vuosittaisen alkuomavastuun täyttymistä. Kela-korvaus lasketaan pääsääntöisesti valmisteen hinnasta. Mikäli valmisteen hinta on korkeampi kuin sille asetettu viitehinta, viitehinnan ylittävästä osuudesta ei makseta korvausta.

*** 100-prosenttisesti korvattavilla valmisteilla hinta on kiinteä 4,5 € (reseptikohtainen omavastuuosuus).

Korvauksen saamisen edellytyksenä on, että lääke on määrätty sairauden hoitoon
ja että korvauksen saamisen muut ehdot täyttyvät.