LÄÄKEKORVAUSLASKURI

Lääkkeet, hinnat, korvaukset

VALITTU VALMISTE JA VAIHTOEHDOT

VALITSE OIKEA KELA-KORVAUSTIETO

HUOM! 1.1.2016 alkaen Kela-korvausta saa vasta vuosittaisen 50 euron alkuomavastuun täytyttyä. Alkuomavastuu koskee 18 vuotta täyttäneitä. Jäljellä olevan alkuomavastuun voi tarkistaa Kelan asiointipalvelusta.
VALMISTEEN
NIMI
  PAKKAUKSEN HINTA * KELA-KORVAUS ** HINTA KORVATTUNA ***
CONCERTA 18 mg depottabl 30 kpl (Janssen-Cilag Oy) Reseptilääke  29,57 € 8,18 €
Peruskorvaus 40 %
21,39 €
VAIHTOKELPOISET VALMISTEET
CONCERTA 18 mg depottabl 30 kpl (Janssen-Cilag Oy) Reseptilääke  29,57 € 8,18 €
Peruskorvaus 40 %
21,39 €
METHYLPHENIDATE MYLAN 18 mg depottabl 30 kpl (Orifarm Oy) Reseptilääke  19,39 € 7,76 €
Peruskorvaus 40 %
11,63 €
METHYLPHENIDATE MYLAN 18 mg depottabl 30 kpl (Viatris Oy) Reseptilääke  19,94 € 7,98 €
Peruskorvaus 40 %
11,96 €
METHYLPHENIDATE SANDOZ 18 mg depottabl 30 kpl (Sandoz/Novartis Finland Oy) Reseptilääke  26,60 € 8,18 €
Peruskorvaus 40 %
18,42 €

VALITTU VALMISTE JA VAIHTOEHDOT

VALITSE OIKEA KELA-KORVAUSTIETO

HUOM! 1.1.2016 alkaen Kela-korvausta saa vasta vuosittaisen 50 euron alkuomavastuun täytyttyä. Alkuomavastuu koskee 18 vuotta täyttäneitä. Jäljellä olevan alkuomavastuun voi tarkistaa Kelan asiointipalvelusta.
VALMISTEEN TIEDOT CONCERTA 18 mg depottabl 30 kpl (Janssen-Cilag Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 29,57 €
KELA-KORVAUS ** 8,18 €
Peruskorvaus 40 %
HINTA KORVATTUNA *** 21,39 €
VASTAAVAT VAIHTOKELPOISET VALMISTEET
VALMISTEEN TIEDOT CONCERTA 18 mg depottabl 30 kpl (Janssen-Cilag Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 29,57 €
KELA-KORVAUS ** 8,18 €
Peruskorvaus 40 %
HINTA KORVATTUNA *** 21,39 €
VALMISTEEN TIEDOT METHYLPHENIDATE MYLAN 18 mg depottabl 30 kpl (Orifarm Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 19,39 €
KELA-KORVAUS ** 7,76 €
Peruskorvaus 40 %
HINTA KORVATTUNA *** 11,63 €
VALMISTEEN TIEDOT METHYLPHENIDATE MYLAN 18 mg depottabl 30 kpl (Viatris Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 19,94 €
KELA-KORVAUS ** 7,98 €
Peruskorvaus 40 %
HINTA KORVATTUNA *** 11,96 €
VALMISTEEN TIEDOT METHYLPHENIDATE SANDOZ 18 mg depottabl 30 kpl (Sandoz/Novartis Finland Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 26,60 €
KELA-KORVAUS ** 8,18 €
Peruskorvaus 40 %
HINTA KORVATTUNA *** 18,42 €

* Hinta sisältää reseptikohtaisen toimitusmaksun 2,39 € (antibioottimikstuuroilla 4,24 € sisältäen veden lisäyksen). Toimitettaessa useampia pakkauksia kerralla maksu peritään vain kerran.
(Valtioneuvoston asetus lääketaksasta 17.10.2013/713 3 § ja 4 §)

** Korvauksen saaminen edellyttää vuosittaisen alkuomavastuun täyttymistä. Kela-korvaus lasketaan pääsääntöisesti valmisteen hinnasta. Mikäli valmisteen hinta on korkeampi kuin sille asetettu viitehinta, viitehinnan ylittävästä osuudesta ei makseta korvausta.

*** 100-prosenttisesti korvattavilla valmisteilla hinta on kiinteä 4,5 € (reseptikohtainen omavastuuosuus).

Korvauksen saamisen edellytyksenä on, että lääke on määrätty sairauden hoitoon
ja että korvauksen saamisen muut ehdot täyttyvät.