LÄÄKEKORVAUSLASKURI

Lääkkeet, hinnat, korvaukset

VALITTU VALMISTE JA VAIHTOEHDOT

VALITSE OIKEA KELA-KORVAUSTIETO

HUOM! 1.1.2016 alkaen Kela-korvausta saa vasta vuosittaisen 50 euron alkuomavastuun täytyttyä. Alkuomavastuu koskee 18 vuotta täyttäneitä. Jäljellä olevan alkuomavastuun voi tarkistaa Kelan asiointipalvelusta.
VALMISTEEN
NIMI
  PAKKAUKSEN HINTA * KELA-KORVAUS ** HINTA KORVATTUNA ***
PEGASYS 180 mikrog/0,5 ml inj, liuos, esitäytetty ruisku 4x0,5 ml (GHN PHARMA Nordic) Reseptilääke  1104,22 € ei korvausta 1104,22 €
VAIHTOKELPOISET VALMISTEET
PEGASYS 180 mikrog/0,5 ml inj, liuos, esitäytetty ruisku 4x0,5 ml (Abacus Medicine A/S) Reseptilääke  795,95 € ei korvausta 795,95 €
PEGASYS 180 mikrog/0,5 ml inj, liuos, esitäytetty ruisku 4x0,5 ml (GHN PHARMA Nordic) Reseptilääke  1104,22 € ei korvausta 1104,22 €
PEGASYS 180 mikrog/0,5 ml inj, liuos, esitäytetty ruisku 4x0,5 ml (Paranova Oy) Reseptilääke  868,55 € ei korvausta 868,55 €

VALITTU VALMISTE JA VAIHTOEHDOT

VALITSE OIKEA KELA-KORVAUSTIETO

HUOM! 1.1.2016 alkaen Kela-korvausta saa vasta vuosittaisen 50 euron alkuomavastuun täytyttyä. Alkuomavastuu koskee 18 vuotta täyttäneitä. Jäljellä olevan alkuomavastuun voi tarkistaa Kelan asiointipalvelusta.
VALMISTEEN TIEDOT PEGASYS 180 mikrog/0,5 ml inj, liuos, esitäytetty ruisku 4x0,5 ml (GHN PHARMA Nordic)
PAKKAUKSEN HINTA * 1104,22 €
KELA-KORVAUS ** ei korvausta
HINTA KORVATTUNA *** 1104,22 €
VASTAAVAT VAIHTOKELPOISET VALMISTEET
VALMISTEEN TIEDOT PEGASYS 180 mikrog/0,5 ml inj, liuos, esitäytetty ruisku 4x0,5 ml (Abacus Medicine A/S)
PAKKAUKSEN HINTA * 795,95 €
KELA-KORVAUS ** ei korvausta
HINTA KORVATTUNA *** 795,95 €
VALMISTEEN TIEDOT PEGASYS 180 mikrog/0,5 ml inj, liuos, esitäytetty ruisku 4x0,5 ml (GHN PHARMA Nordic)
PAKKAUKSEN HINTA * 1104,22 €
KELA-KORVAUS ** ei korvausta
HINTA KORVATTUNA *** 1104,22 €
VALMISTEEN TIEDOT PEGASYS 180 mikrog/0,5 ml inj, liuos, esitäytetty ruisku 4x0,5 ml (Paranova Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 868,55 €
KELA-KORVAUS ** ei korvausta
HINTA KORVATTUNA *** 868,55 €

* Hinta sisältää reseptikohtaisen toimitusmaksun 2,39 € (antibioottimikstuuroilla 4,24 € sisältäen veden lisäyksen). Toimitettaessa useampia pakkauksia kerralla maksu peritään vain kerran.
(Valtioneuvoston asetus lääketaksasta 17.10.2013/713 3 § ja 4 §)

** Korvauksen saaminen edellyttää vuosittaisen alkuomavastuun täyttymistä. Kela-korvaus lasketaan pääsääntöisesti valmisteen hinnasta. Mikäli valmisteen hinta on korkeampi kuin sille asetettu viitehinta, viitehinnan ylittävästä osuudesta ei makseta korvausta.

*** 100-prosenttisesti korvattavilla valmisteilla hinta on kiinteä 4,5 € (reseptikohtainen omavastuuosuus).

Korvauksen saamisen edellytyksenä on, että lääke on määrätty sairauden hoitoon
ja että korvauksen saamisen muut ehdot täyttyvät.