LÄÄKEKORVAUSLASKURI

Lääkkeet, hinnat, korvaukset

VALITTU VALMISTE JA VAIHTOEHDOT

VALITSE OIKEA KELA-KORVAUSTIETO

HUOM! 1.1.2016 alkaen Kela-korvausta saa vasta vuosittaisen 50 euron alkuomavastuun täytyttyä. Alkuomavastuu koskee 18 vuotta täyttäneitä. Jäljellä olevan alkuomavastuun voi tarkistaa Kelan asiointipalvelusta.
VALMISTEEN
NIMI
  PAKKAUKSEN HINTA * KELA-KORVAUS ** HINTA KORVATTUNA ***
CANCIDAS 70 mg kuiva-aine välikonsentr inf ne 70 mg (MSD Finland Oy) Reseptilääke  834,52 € ei korvausta 834,52 €
VAIHTOKELPOISET VALMISTEET
CANCIDAS 70 mg kuiva-aine välikonsentr inf ne 70 mg (MSD Finland Oy) Reseptilääke  834,52 € ei korvausta 834,52 €
CASPOFUNGIN LORIEN 70 mg kuiva-aine välikonsentr inf ne 70 mg (Orifarm Generics Oy) Reseptilääke  132,22 € ei korvausta 132,22 €
CASPOFUNGIN MYLAN 70 mg kuiva-aine välikonsentr inf ne 70 mg (Mylan Finland Oy) Reseptilääke  104,73 € ei korvausta 104,73 €
CASPOFUNGIN ORION 70 mg kuiva-aine välikonsentr inf ne 70 mg (Orion Oyj) Reseptilääke  822,42 € ei korvausta 822,42 €

VALITTU VALMISTE JA VAIHTOEHDOT

VALITSE OIKEA KELA-KORVAUSTIETO

HUOM! 1.1.2016 alkaen Kela-korvausta saa vasta vuosittaisen 50 euron alkuomavastuun täytyttyä. Alkuomavastuu koskee 18 vuotta täyttäneitä. Jäljellä olevan alkuomavastuun voi tarkistaa Kelan asiointipalvelusta.
VALMISTEEN TIEDOT CANCIDAS 70 mg kuiva-aine välikonsentr inf ne 70 mg (MSD Finland Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 834,52 €
KELA-KORVAUS ** ei korvausta
HINTA KORVATTUNA *** 834,52 €
VASTAAVAT VAIHTOKELPOISET VALMISTEET
VALMISTEEN TIEDOT CANCIDAS 70 mg kuiva-aine välikonsentr inf ne 70 mg (MSD Finland Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 834,52 €
KELA-KORVAUS ** ei korvausta
HINTA KORVATTUNA *** 834,52 €
VALMISTEEN TIEDOT CASPOFUNGIN LORIEN 70 mg kuiva-aine välikonsentr inf ne 70 mg (Orifarm Generics Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 132,22 €
KELA-KORVAUS ** ei korvausta
HINTA KORVATTUNA *** 132,22 €
VALMISTEEN TIEDOT CASPOFUNGIN MYLAN 70 mg kuiva-aine välikonsentr inf ne 70 mg (Mylan Finland Oy)
PAKKAUKSEN HINTA * 104,73 €
KELA-KORVAUS ** ei korvausta
HINTA KORVATTUNA *** 104,73 €
VALMISTEEN TIEDOT CASPOFUNGIN ORION 70 mg kuiva-aine välikonsentr inf ne 70 mg (Orion Oyj)
PAKKAUKSEN HINTA * 822,42 €
KELA-KORVAUS ** ei korvausta
HINTA KORVATTUNA *** 822,42 €

* Hinta sisältää reseptikohtaisen toimitusmaksun 2,39 € (antibioottimikstuuroilla 4,24 € sisältäen veden lisäyksen). Toimitettaessa useampia pakkauksia kerralla maksu peritään vain kerran.
(Valtioneuvoston asetus lääketaksasta 17.10.2013/713 3 § ja 4 §)

** Korvauksen saaminen edellyttää vuosittaisen alkuomavastuun täyttymistä. Kela-korvaus lasketaan pääsääntöisesti valmisteen hinnasta. Mikäli valmisteen hinta on korkeampi kuin sille asetettu viitehinta, viitehinnan ylittävästä osuudesta ei makseta korvausta.

*** 100-prosenttisesti korvattavilla valmisteilla hinta on kiinteä 4,5 € (reseptikohtainen omavastuuosuus).

Korvauksen saamisen edellytyksenä on, että lääke on määrätty sairauden hoitoon
ja että korvauksen saamisen muut ehdot täyttyvät.